Licences

Atbilstoši Latvijas triatlona federācijas (LTF) sportistu licencēšanas nolikumam 2021.gadam, sportistam, lai startētu Latvijas kausa sacensībās, ir jāpiesakās bezmaksas elektroniskajai licencei vismaz 10 dienas pirms sacensībām. Bez licences drīkst startēt tikai bērnu un jauniešu grupas kā arī Tautas un Stafešu triatlona dalībnieki (SB, VB, F9, M9, F11, M11, FO, MO, un Stafetes). Licences jāpiesaka Latvijas triatlona federācijai sekojošā kārtībā:
1. Aizpildot licences pieteikuma formu, kas atrodama šajā saitē: http://www.triatlons.lv/licences 
2. Sūtot aizpildīto pieteikumu uz licence@triatlons.lv 

Ja nav pieteikta elektroniskā licence, sacensību dienā pie LTF pārstāvja varēs iegādāties vienreizējo dienas licenci par 5,-eur.

Foto un video

Sacensībās tiks veikta fotografēšana un filmēšana mārketinga un reklāmas nolūkos. Organizatoriem ir tiesības izmantot „Smiltenes Triatlons 2021” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

Personas datu aizsardzība

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, organizatoru komandai (Smiltenes sporta centrs, Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co” , Latvijas triatlona federācija) ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: smiltenes.triatlons@gmail.com