Licences

Atbilstoši Latvijas triatlona federācijas (LTF) sportistu licencēšanas nolikumam 2023.gadam, sportistam, lai startētu Latvijas kausa sacensībās, ir jāpiesakās bezmaksas elektroniskajai licencei vismaz 10 dienas pirms sacensībām. Bez licences drīkst startēt tikai bērnu un jauniešu grupas kā arī Tautas un Stafešu triatlona dalībnieki (SB, VB, F9, M9, F11, M11, FO, MO, un Stafetes). Licences jāpiesaka Latvijas triatlona federācijai sekojošā kārtībā:
1. Aizpildot licences pieteikuma formu, kas atrodama šajā saitē: http://www.triatlons.lv/Licences 
2. Sūtot aizpildīto pieteikumu uz licence@triatlons.lv 

Ja nav pieteikta elektroniskā licence, sacensību dienā pie LTF pārstāvja varēs iegādāties vienreizējo dienas licenci par 5,-eur.